Seznam přijatých dětí pro rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. od 9.00 hod. do 16.00 hod.

U zápisu rodiče předloží:

- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (včetně potvrzení od dětského lékaře; potvrzení od dětského lékaře nemusí dokládat děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání)

- řádně vyplněnou přihlášku ke stravování

- rodný list dítěte

- platný doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)

- případně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

                                                                                 Žádost o přijetí 2023

                                                                                 Přihláška ke stravování 2023

                                            Kritéria pro přijetí do Mš Úhřetice okres Chrudim pro rok 2023/2024