Jsme dvoutřídní škola rodinného typu. Nacházíme se v pěkném prostředí na okraji obce Úhřetice. Přízemní budova školy je obklopena rozlehlou zahradou s živými vrbovými stavbami, herními prvky, mlhovištěm a dopravním hřištěm.

Zajišťujeme všestrannou péči dětem zpravidla od tří (nejdříve však od dvou) do šesti let věku realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. To přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti při vytváření základních předpokladů pro návazné vzdělávání. Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné radosti a pohody, se spokojenými dětmi i rodiči.

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů s uplatněním prvků osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. To vše v úzké součinnosti s rodinou.