V mateřské škole pracují čtyři plně kvalifikované pedagodické pracovnice.

Práce celého týmu se opírá o pedagogické zásady. Specializace jednotlivých pracovnic je využívána při tvorbě rozšířených programů a nadstandardních aktivit.
Provozní oblast zajišťují dva zaměstnanci - školnice, hlavní kuchařka.


Ředitelka školy:

Bc. Lucie Kudláčková


Učitelky:

Bc. Soňa Kopecká

Jana Medunová, Dis.

Nikola Vacková


Školní asistentka:

Pavla Kratochvílová


Školnice:

Jana Šarounová


Hlavní kuchařka:

Věra Brandová