Předškolička

S dětmi pracují:

Paní učitelky: Iva Ježková, Ema Svobodová, DiS

Školní asistentka: Martina Burešová

Distanční výuka:

Téma:  Jak sáňky srazily Ferdu 

- ochrana zdraví při sportech, funkce horské služby, jak přivolat pomoc.

Týden  1.2. - 5.2. 2021

Cíle:

  • ochrana zdraví - získání povědomí, jak můžeme tělo chránit
  • rozvoj komunikace v celých větách (nebo i souvětích), používat bohatou slovní zásobu, popř. neobvyklé pojmy
  • ochrana osobního bezpečí ve vztazích s druhými
  • dodržovat předem daná pravidla, která vedou k bezpečnosti a ochraně zdraví
  • seznámení s okolním světem, lidmi, kteří nás mohou chránit, kteří nám mohou pomáhat, na které se kdykoliv můžeme obracet s žádostí o pomoc

Pátek: 

Činnost:  ....kamarádi rozpoznejte geometrické tvary.....propojte značky a geometrické tvary....


...kamarádi zkuste vybrat předměty, které byste daly do lékárničky....

...chlapáci, pokud si chcete vyrobit policejní čepici, tady máte vzor....

...kamarádi, zde máte nějaké obrázky na vybarvení....vybarvujte hezky, bez přetahování....

Čtvrtek: 

....kamarádi, je potřeba, abychom věděli, na jaká čísla bychom měli zatelefonovat, pokud bychom chtěli pomoct....a pamatujte, že nemusíte mít telefon,....stačí  dokázat  dospělákovi říct a on by pomoc zavolal....

Činnost:  rozpoznej čísla, je jich tam napsáno moc a ty máš poznat nějaké konkrétní číslo, které znáš....můžeš si sestavit číslo na     -policii     -na záchranku       - hasičům

Kamarádi zakroužkujte číslo, které označuje počet předmětů vlevo.....

Středa:

Činnosti:   namaluj postavu obyčejnou tužkou - můžeš namalovat sebe...


Prohlédněte si tento obrázek a pokuste se objevit rozdíly...

Činnost: vystřihni tento obrázek, člověka nechej vcelku a oblečení vpravo rozstříhej na jednotlivé díly. Po té si svého hasiče oblékni. Za odměnu si ho můžeš vybarvit.

Úterý:

Ahoj kamarádi...dnes už se na nás sluníčko neusmívá, tak toho času stráveného venku nebude tolik....včera jste si určitě říkali, proč byste měli u hraní potřebovat hasiče nebo policisty? ...zkuste zapřemýšlet, proč....proč se někdy něco přihodí?? 

.....ano, ano, máte pravdu, když se nedodržují pravidla, když nedodržujeme to co nám rodiče řekli....nabízím Vám obrázek, na kterém najdete různé chování dětí...pokuste se ukázat na ty děti, které se chovají špatně....chovají se tak, že je jejich hraní nebezpečné....a pokuste se rodičům říct "proč", co by se mohlo stát....

Prohlédni si pozorně labyrint a najdi cestu sanitce ke zraněnému......

Popros mamču nebo taťku, ať Ti přečtou tuto básničku a můžeš se ji naučit zpaměti...a ty zase můžeš rodiče naučit, jak se slova písniček nebo básniček učíme ve školce......

Pondělí:

Ahoj kamarádi, doufám, že jste si dnes užili překrásný den a byli alespoň chviličku venku...minulý týden jste si "zasportovali"....a občas se u sportu něco přihodí a je potřeba vědět na koho se můžeme obrátit...kdo nám pomůže....pokud jsou poblíž rodiče, tak se obrátíme na ně, ale pokud ne, jsou nám k dispozici "horská služba, hasiči, policie a záchranáři"....tak si tento týden s nimi a třeba i na ně budeme hrát... 

Činnosti: Na obrázku vidíš hasiče a spoustu zajímavých a potřebných věcí, ale jen některé potřebuje právě hasič....vyhledej je, pověz jak se nazývají a potom je můžeš vybarvit....

Viděl jsi už někdy nějakého hasiče při práci?? Povídej o tom třeba tatínkovi....

Činnosti: Tohle bude bavit hlavně chlapáky, ale třeba se i holčičky nenechají zahanbit, můžeš si vyrobit svůj hasičský vůz. A víš jakou má barvu???

Činnosti: A tohle zaujme zase možná více holčičky a třeba zrovna ne, když je tam tolik  "dopravních prostředků"...zkus je nejprve pojmenovat, povědět na čem, po čem nebo kde se pohybují....no a potom si konečně můžeš udělat sudoku...to jsi určitě poznal...tak co zvládneš ho??

...můžete si ho vystřihnout a nalepit a nebo klidně jen s mamkou a taťkou ukazovat....Téma: Beruška přijíždí na sáňkách 

Týden: 25.1. - 29.1. 2021

Cíle: 

  • Osvojení si poznatků o  o pohybových činnostech (zimní sporty, radovánky), rozvoj jemné motoriky
  • Rozvoj verbálních dovedností, (konverzace o zimních sportech, vytleskávání slabik, rozpoznání prvního písmena).
  • Rozvoj kooperativních dovedností - hrát fér, dodržovat pravidla
  • Seznamování se světem lidí, kultury a umění, se zimními sporty, se zimním, sportovním prostředí
  • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředíPátek:

Činnosti: Jak to tedy bylo? Rozstříhej a nalep obrázky, jak šel chlapeček sáňkovat. 

Činnosti: Tip na zábavu :-) Postačí dřívka (brčka, puk - víčko od pet lahve) knoflíky a papír. Na papír nakresli branky a můžeš začít hrát! 

Činnosti: Kreslení je krásná relaxační technika, která přináší nejen radost z tvorby. :-) Vybarvi si tuhle sportovní mandalu. Který sport by si chtěl/a zkusit? Které už jsi vyzkoušela? Přál/a by sis být opravdovým sportovcem? 


Čtvrtek:

Činnosti: Vytiskneme nebo obkreslíme si šablonu. Děti si obkreslí, vystřihnou, vybarví brusle a už mohou trénovat zavazování nebo alespoň uzlíky :-) 


Středa:

A když nám zase trošku nasněžilo, tak proč si nepohrát se sněhem a ledem. :-)

Činnosti: Pojmenuj sporty na obrázku, vytleskej dle slabik jednotlivé sporty, uhádni, na které písmenko začínají. Rozstříhej si obrázky po levé straně a doplň do prázdných čtverečků. Nezapomeň dodržovat pravidla "Sudoku". 


Úterý: 

Dnes je krásný den, akorát k tanci, tak proč by ne!

Činnosti: Poslech písně, improvizovaný tanec (třeba s šátky), zahrát si můžeme: pantomimu (předvádění sportů)

Činnosti: najdi rozdíly, vybarvi si omalovánku. 


Pondělí: 

Uvádějící pohádka do tématu.

Činnosti: shlédnout pohádku => zachytit hlavní myšlenku, převyprávět příběh

Činnosti: Víš o jaký sport se jedná? Vybarvi si omalovánku.

A co si takhle zazávodit? Použít můžeme i obyčejný papír bez jakéhokoliv upevnění nohou k papíru. Zařadit do závodu můžeme slalom, překážky...