Nadstandartní aktivity 2022/2023

Logopedická chvilka

- individuální konzultace

Ve škole budu správně vyslovovat!

Logopedické konzultace vedou pedagogové - logopedické asistentky, splňující požadavky odborné kvalifikace. Konzultace probíhají pravidelně jednou týdně. Jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností dítěte.

Dle potřeby se zaměřujeme na motoriku mluvidel, dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a na schopnost souvislého vyjadřování. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci.

                      

Svět kolem nás!

- polytechnický a přírodovědný kroužek.

Máme možnost proniknout nejenom do světa techniky, ale i přírody!

S technikou a vědou se učíme vzájemné spolupráce, společnému řešení problémové situace, komunikace (domlouvat se, poradit si). Rozvíjíme svou manuální zručnost, technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy. Zkoušíme si také nové techniky a metody práce.

Příroda nás obklopuje všude kolem nás, seznamujeme se s naší faunou a florou. Učíme se poznávat přírodu, orientovat se v ní. Poznáváme práci s lupou, dalekohledem, mikroskopem. Vytváříme si kladný vztah k přírodě, vytváříme potřebu tolerance i ochrany přírody.

Malý vědec

- Zábavné experimenty a pokusy pro děti, které jsou jednoduché a bezpečné

Rád/a zkoušíš, zkoumáš a zajímá Tě, jak věci fungují? Chceš se stát malým velkým vědcem? Tak tenhle kroužek je právě pro Tebe! Změníme školku v laboratoř a začneme objevovat. Budeme pozorovat, ale i vyrábět. A všechno si společně vysvětlíme. Na co se tedy můžeš těšit? Vytvoříme si tajné písmo, kouzelnou kapalinu, papouška balancujícího na prstu, vyzkoušíme si pokusy s magnety, budeme si hrát s barvami, vodou, ale i světlem a mnoho dalšího.

Kroužek bude koncipován tak, aby se děti co nejvíce zapojily. Pracovat budeme s dostupnými materiály a pomůckami. Děti si procvičí jemnou motoriku, zručnost, soustředění, ale i opatrnost a bezpečnost.


Zpívánky

...budeme si hrát a zpívat

Hravou formou se zaměříme na dechová cvičení, rytmizaci básniček, naučíme se nové písničky a uvidíme, co hezkého vznikne, když spojíme hudbu a divadlo.

Zpívání bude probíhat za hudebního doprovodu a do hudebního podkresu se mohou zapojit i děti. V průběhu každé písničky se mezi nimi vystřídají Orffovy nástroje, které dětem pomáhají udržovat rytmus.

Mezi takovéto nástroje patří například: Bubínek, Rumbakoule, Rolničky a zvonečky, Tamburína, Rachtačky, Dřívka a paličky, Triangl a další.

V rámci Zpívánek budou děti vystupovat na školkových i obecních akcích ( Vítání občánků, Vánoční vystoupení apod.).

Svůj zájem hlaste paní učitelce ve třídě. Přednost budou mít děti, které jdou v září do školy.