Nadstandartní aktivity 2023/2024

Logopedická chvilka

- individuální konzultace

Ve škole budu správně vyslovovat!

Logopedické konzultace vedou pedagogové - logopedické asistentky, splňující požadavky odborné kvalifikace. Konzultace probíhají pravidelně jednou týdně. Jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností dítěte.

Dle potřeby se zaměřujeme na motoriku mluvidel, dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a na schopnost souvislého vyjadřování. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci.

                      

Svět kolem nás!

- polytechnický a přírodovědný kroužek.

Máme možnost proniknout nejenom do světa techniky, ale i přírody!

S technikou a vědou se učíme vzájemné spolupráce, společnému řešení problémové situace, komunikace (domlouvat se, poradit si). Rozvíjíme svou manuální zručnost, technické myšlení, vědecké bádání, předmatematické představy. Zkoušíme si také nové techniky a metody práce.

Příroda nás obklopuje všude kolem nás, seznamujeme se s naší faunou a florou. Učíme se poznávat přírodu, orientovat se v ní. Poznáváme práci s lupou, dalekohledem, mikroskopem. Vytváříme si kladný vztah k přírodě, vytváříme potřebu tolerance i ochrany přírody.

Zvídaví záchranáři

… připraví vaše děti na okolnosti dnešní doby formou hry

Budeme si hrát, povídat, ale i objevovat. Bude to o jídle, ale i o pohybu. Staneme se záchranáři. Budeme doktoři, hasiči i policisté. Budeme pomáhat a možná i zachraňovat. Zapojíš se s námi do našich pátracích a vyšetřovacích akcí a pomůžeš nám tak zachránit svět? A neboj, není to jen pro kluky…jak se může na první pohled zdát. Takže holčičky, jdete do toho s námi? A co, kluci, vy také? Nejprve Tě ale seznámím s Ferdou. A nemyslím tím Ferdu mravence. A kdo je teda Ferda? To se dozvíš na kroužku. Těšíme se na Tebe!

Cílem je být poučen o možných nebezpečných situacích; rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a mít povědomí o tom, jak pomáhat pečovat o okolní životní prostředí.


Zpívánky

...budeme si hrát a zpívat

Hravou formou se zaměříme na dechová cvičení, rytmizaci básniček, naučíme se nové písničky a uvidíme, co hezkého vznikne, když spojíme hudbu a divadlo.

Zpívání bude probíhat za hudebního doprovodu a do hudebního podkresu se mohou zapojit i děti. V průběhu každé písničky se mezi nimi vystřídají Orffovy nástroje, které dětem pomáhají udržovat rytmus.

Mezi takovéto nástroje patří například: Bubínek, Rumbakoule, Rolničky a zvonečky, Tamburína, Rachtačky, Dřívka a paličky, Triangl a další.

V rámci Zpívánek budou děti vystupovat na školkových i obecních akcích ( Vítání občánků, Vánoční vystoupení apod.).

"ŠIKULA"

Šikula je v každém z nás, o tom se přesvědčíme v kroužku zaměřeném na výtvarné a netradiční techniky. Činnosti se budou střídat, aby byly pro děti zajímavé a pestré. Volba témat bude v souladu s ročním obdobím a věkem dětí. Tvorbu si budeme vymýšlet s dětmi a budeme vycházet z potřeb a nápadů dětí (samozřejmě z nějaké předložené nabídky)

Vyzkoušíme si různé techniky kresby a malby, budeme stříhat, lepit..zkusíme i netradiční techniky například koláže, tisk, frotáž…budeme pracovat s papírem, látkami, knoflíky, keramickou hlínou a třeba i s různým odpadovým materiálem.

Budeme společně rozvíjet fantazii, kreativitu, pečlivost, jemnou motoriku, zručnost, trpělivost, soustředění a ochotu pomáhat a spolupracovat. Pokusíme se s dětmi vytvářet kladný vztah k umění a ke krásám kolem nás.

Svůj zájem hlaste paní učitelce ve třídě. Přednost budou mít děti, které jdou v září do školy.