Náš den

Provoz školy je od 6.15 do 16.15 hodin. Děti obvykle přicházejí do 8.00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. V době od 6.15 - 7.00 hodin a v době od 15.30 - 16.15 hodin jsou děti spojovány do jednoho oddělení. Ke slučování může dojít i mimo stanovenou dobu (nepřítomnost učitelek, omezeného provozu v době prázdnin). 

Denní režim má svá pravidla, ale je dostatečně pružný a má dost prostoru, aby pedagog reagoval na změny dle potřeb a přání dětí a mohl kdykoli reagovat na spontánní situace. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity, zaměřené na přirozený pohyb dítěte a zdravotně preventivní aktivity. 

Režim dne:
6.15 - 7.00 setkávání dětí ve třídě
7.30 - 8.30 volné hry dětí, pohybová chvilka, postupná svačina
8.30 - 9.45 ranní kruh, činnosti v centrech aktivit, reflexní kruh
9.30 - 11.30 pobyt venku
11.30 - 12.30 hygiena, oběd
12.30 - 12.45 příprava na odpočinek
12.45 - 13.45 odpočinek
14.00 - 14.45 volné hry, klidné aktivity, postupná svačina
14.45 - 16.15 volné hry, činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi, pobyt