Srdečně vás zveme, rodiče našich skoro školáčků, na závěrečnou slavnost.


Společné focení tříd proběhne v úterý 22. 6. v 8:30h.

Procházka za zvířátky 21.5. 2021

Rodiče, moc nás to mrzí kvůli dětem, ale potvrzujeme, že se zítřejší výlet z bezpečnostních důvodů nekoná. Vynahradíme si ho příští týden, až nastane lepší situace. Budeme Vás včas informovat.              S pozdravem paní učitelky MŠ 

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že vzhledem k aktuální situaci jsme ve spojení s policií Čr. Během zítřejšího dne zvýšíme bezpečnostní opatření a nepůjdeme ven. Děkujeme za pochopení.

PRAVIDLA PRO POBYT

V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 3. 5. 2021

Milí rodiče a kamarádi,
od 3. 5. 2021 se znovu otevírá Mateřská škola Úhřetice pro všechny děti. Děti se nemusí testovat a nosit roušky.
Těšíme se na vás.
Kolektiv MŠ  

Vážení rodiče, od pondělí se v Pardubickém kraji otevírají všechny mateřské školy bez omezení, testů a roušek. Pokud budete chtít v pondělí 3. 5. dorazit do MŠ, nahlaste docházku Vašeho dítěte formou SMS zprávy na mobilní telefon - do pátku 30. 4. do 12.00 hod.. Těšíme se na viděnou

                                              Znovuotevření Mš 12. 4. 2012

Od 12. dubna 2021 budou v provozu:

MŠ pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

V MŠ můžou být také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
  službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
  pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině, nebo
mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Je testování povinné?

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv
sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Může být testování přítomen rodič?

Ano. V případě testování dětí, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování a vyhodnocování testu trvá cca 20 min..

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání
z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory - např. posílání týdenních plánů, materiálů ke vzdělávání.

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude
se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V tomto případě vás škola kontaktuje, abyste si pro dítě přišli. Zákonný zástupce dítěte následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vzdělávání během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

Více informací a instruktážní video k testování:

jak na to ve škole | testování.edu.cz


DOBRODRUŽNÁ VELIKONOČNÍ VÝPRAVA KRÁLÍČKA MILOUŠKA

Milí kamarádi, 

srdečně vás zveme na VELIKONOČNÍ DOBRODRUŽNOU VÝPRAVU s králíčkem Milouškem.

Stezka pro vás bude udržována během celého týdne od 29. 3. do 3. 4. 2021.

Pevně věříme, že si výpravu užijete vy i vaši rodiče, a zažijete velké dobrodružství a podaří se vám splnit všechny úkoly a činnosti na té velké cestě. 

Budeme rádi, když se nám během výpravy a v cíli s jistou odměnou vyfotíte 

 Teď už předávám slovo králíčkovi Milouškovi, pozorně si přečtěte, proč výpravu králíček Milouš vyhlásil, co je jejím cílem i kde přesně začíná.

Rodiče, žádáme Vás, abyste dodržovali aktuální nařízení vlády a na Velikonoční výpravě se neshlukovali. 

Vážení rodiče, dle nařízení vlády bude Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim od pondělí 1. 3. uzavřena.

Více informací: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna


Aktuální informace k ošetřovnému najdete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Informace o distanční vzdělávání (předškolních dětí) doplníme v pondělí 1. 3. 2021
Přejeme všem dětem, rodičům i jejich blízkým hodně zdraví.

Vážení rodiče, naše MŠ bude opět otevřena od pondělí 8.2.2021. Prosíme vás o opětovné dodržování stávajících zvýšených hygienických opatření, která respektujete a dodržujete.Děkujeme za spolupráci a ochranu zdraví nás všech.  

V týdnu od 01.02.2021 - 05.02.2021 zůstává mateřská škola uzavřena.

S ohledem na výsledky testů je Krajskou hygienickou stanicí karanténa prodloužena do 1. 2. 2021 včetně. V pátek 22. 1. jsme byli v kontaktu s nakaženou osobou. V pondělí 1. 2. 2021 budeme s KHS jednat o termínu otevření MŠ. Hezký den. L. Kudláčková 

Rozhodnutí o uzavření MŠ od 19.1. 2021 do odvolání

Milí rodiče, v emailu máte informace od KHS. (týká se dětí, které docházely minulý týden do Mš a nebyly v posledních 90 dnech covid pozitivní). Pokud by Vám email nedorazil, dejte mi, prosím, vědět na mobilní telefon Mš.V současné chvíli je mateřská škola uzavřena nejméně do 31. 1. 2021 včetně.
Všem přeji hlavně zdraví. L. Kudláčková 

UZAVŘENÍ MŠ

Z důvodu výskytu onemocnění COVID 19 v naší mateřské škole, na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice, se MŠ Úhřetice od 25. 1. uzavírá do odvolání.

S ohledem na to, že informaci o pozitivním testu jsem obdržela o víkendu, budeme podrobnosti (i vhodný termín pro testování)  projednávat s krajskou hygienickou stanicí zítra ráno (25. 1. 2021).

Děti, které v týdnu 18. - 22. 1. do Mš nedocházely, nebo v uplynulých 90 dnech prodělaly onemocnění Covid 19 v karanténě nejsou.

Žádost o ošetřovné naleznete na tomto odkazu.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Pro následující informace sledujte prosím webové stránky mateřské školy a emailové schránky. 

V případě dotazů se na nás obracejte prostřednictvím mobilního telefonu Mš +420 731 159 903 , nebo emailu ms.uhretice@seznam.cz. 

Děkujeme za pochopení a věřím, že se v naší škole sejdeme co nejdříve.

S přáním pevného zdraví L. Kudláčková

Pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID-19

Mateřská škola zahajuje ve školním roce 2020/2021 svoji činnost v plném rozsahu za dodržování preventivních a protiepidemických opatření vyplývajících z manuálu MŠMT a platných zákonných norem:

1· POBYT V PROSTORÁCH MŠ
Na terase je k dispozici dezinfekce - žádáme rodiče, aby si při každém vstupu dezinfikovali ruce.
Minimalizujte počet doprovázejících a vyzvedávajících osob.
Nikdo (tzn. dítě ani doprovázející, vyzvedávající osoba) s příznaky infekce dýchacích cest, respiračních chorob a horečky nesmí do MŠ vstoupit.
Minimalizujte dobu strávenou v šatnách dětí, zdržuje se v MŠ pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).
Děti si při příchodu umyjí důkladně ruce mýdlem a teplou vodou.
Nechte dítěti pro případ potřeby v kapsáři roušku zabalenou v igelitovém sáčku.
2· PODEZŘENÍ NA NÁKAZU COVID - 19
Děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nebudou od doprovázející osoby převzaty.
Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19 v průběhu pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška, bude umístěno pod dohledem pedagoga (popř. zaměstnance MŠ) v oddělené místnosti. Zákonný zástupce bude neprodleně informován, a je povinen si dítě ihned vyzvednou. Povinností zákonného zástupce je v takovémto případě telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře pro děti, že netrpí infekční nemocí.
Tato pravidla platí v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví a KHS do odvolání. Zaměstnanci, zákonní zástupci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
I nadále zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ (zejména Školní řád), kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.