Třídní vzdělávací program: "Dobrodružství s Ferdou mravencem"

S dětmi pracují:

Paní učitelky: Iva Ježková, Ema Svobodová, DiS 

Školní asistentka: Martina Burešová

Roční motivace 

"To já? To já umím tak pěkně dělat?" rozzářil se hlemýžď. "Opravdu? Vždyť já bych si nikdy ani nepomyslel, že bych někdy něco takového hezkého dovedl! " (O. Sekora, Ferda Mravenec, 2009)

"Ahoj, jsem Ferda Mravenec a letošním rokem vás provedu já, Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Ve třídě Slunečnic zažijeme společně s paní učitelkou spousty legrace, radosti a pevně doufám, že si odneseme všichni spousty zážitků."

Třída Slunečnice je složena z dětí ve věku od 4 do 6 let. Budeme usilovat o to, aby se děti ve třídě Slunečnic, dovedly spolupracovat, pomáhat si, podělit se, poděkovat, aby každý měl radost z vykonané činnosti, z toho, co dovedl. Budeme se řídit osvědčeným, že: "Každý velký byl někdy malým, a že nebudeme za děti dělat to, co už zvládly a umějí samy."  

Prioritou je pro nás harmonický rozvoj každého dítěte, aby bylo vzhledem ke svému věku samostatné, sebevědomé a sebejisté, aby umělo samostatně přemýšlet a dále bylo schopno se rozvíjet, učit a prožít spokojený, plnohodnotný život. Harmonický rozvoj budeme podporovat pěknými vztahy, vzájemnou tolerancí a respektem každého dítěte. Rozumným náhledem na svět, vlastní tvořivost, prostorem pro vlastní názor, podněty, náměty dětí. Vlastní náměty, zájmy dětí jsou také odrazem TVP, který je sestaven na základě ŠVP a přání dětí a popřípadě i nápadů rodičů.

S Ferdou v "předškoličce" se budeme s předškoláčky věnovat přípravě na školu. 

TVP třídy Slunečnic je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby a přání dětí.