S dětmi pracují:

Paní učitelky: Iva Ježková, Ema Svobodová, DiS

Školní asistentka: Pavla Kratochvílová

Třídní vzdělávací program: "Kouzelný rok"

Vítání občánků

V sobotu dne 7. 12. 2019 přivítaly děti z třídy Slunečnic nové občánky obce Úhřetice. Písničkami potěšily nejen malá miminka, ale i rodiče a hosty. 

Taneční kurz -od 23. 9. 2019!

Od 23.9. začíná taneční kurz s taneční školou BESTA CHRUDIM. Tancem si děti osvojují návyk správného držení těla, základní pohybové dovednosti a celkovou koordinaci pohybu.

Díky tancování jedinec trénuje koncentraci a soustředěnost. Pomocí tance také rozvíjíme rytmické cítění a má značný vliv na sebevědomí, jenž se prostřednictvím tance zvyšuje. 

Plavecký výcvik od září pro předškoláky!

Jednou z možností jak poznat, zvládnout a bezpečně využívat vodní prostředí je plavecký výcvik. Organizovaný plavecký kroužek rozvíjí dílčí a posléze komplexní plaveckou dovednost. 

Plavecká výuka přispívá k harmonickému rozvoji dítěte. Cílem rozšíření naší nabídky, právě plaveckým výcvikem, je, aby si jedinec osvojil základní plavecké dovednosti a zásady osobní bezpečnosti při pobytu ve vodě


Roční motivace

"S kouzelníkem ruku v ruce vypravím se do světa, my dva spolu všechno zvládneme, na všechno jsme přeci dva."

Ahoj, jsem kouzelník Čarovník a přišel jsem do třídy Slunečnic, abych si s vámi děti mohl zaskotačit a hrát. Provést vás kouzelným rokem a zažít s vámi všemi spousty legrace a radosti. Budu s vámi
ve třídě Slunečnic každý den číst, zpívat a poslouchat příběhy. Rád s vámi budu dovádět venku
a poznávat okolí.

Třída Slunečnic je složena ze starších dětí a předškoláků, a proto náš třídní vzdělávací plán je zaměřen především na rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základů hodnot a získání osobní samostatnosti.

Především naším cílem je rozvíjet u dětí před-čtenářské a před-matematické schopnosti. Prostřednictvím čtení pohádek, vyprávění příběhů a zpěvu písní budeme rozvíjet dětskou fantazii
a představivost, řečové dovednosti a kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.

S kouzelníkem se budeme věnovat skupinovým i individuálním logopedickým chvilkám, dechovým
a artikulačním cvičením. Budeme předcházet vadné výslovnosti.

Venku, při dovádění s kouzelníkem budeme rozvíjet pohybové a motorické dovednosti.

TVP třídy Slunečnic je sestaven tak, aby bylo možné pružně reagovat na skupinové i individuální potřeby dětí.