Úřední deska

Ředitelka mateřské školy, Mateřská škola Úhřetice okres Chrudim, příspěvková organizace v souladu
s ustanovením § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje rozsah přerušení provozu výše uvedené mateřské školy v době 27. 12. 2018 - 2. 1. 2019(včetně).


Naše mateřská škola se zapojila do projektů financovaných Evropskou Unií